ActuBruxelles

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte derde keer bij koning Filip

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben zonet bij koning Filip voor de derde keer verslag uitgebracht over hun informatieopdracht, die op 30 mei van start ging. De koning heeft hen gevraagd om hun werk voort te zetten en om opnieuw een verslag voor te leggen op maandag 29 juli. Op vrijdag 12 juli zullen ze ons staatshoofd tussentijds informeren over de vooruitgang van hun gesprekken.

De komende weken zullen de informateurs hun werkwijze veranderen. Met de partijen die een federale regering zouden kunnen vormen, zullen ze inhoudelijk aan een nota werken die als start zou kunnen dienen voor toekomstige preformatiegesprekken. Tot nog toe gingen de besprekingen vooral over de verhoudingen tussen de verschillende partijen en over de grote uitdagingen voor ons land. Vooral de nijpende begrotingssituatie stond daarbij centraal. Vanaf nu beginnen de opgedreven inhoudelijke discussies, die tegen 29 juli in een mogelijke preformatienota moeten uitmonden. Die nota zal de prioriteiten van de betrokken partijen bevatten.

De volgende 14 dagen zullen Didier Reynders en Johan Vande Lanotte dus intensieve contacten hebben met de verschillende partijen. In een eerste fase met de politieke families en met de partijen zonder zusterpartij, daarna ook per taalgroep.

In de week van 15 tot 22 juli zullen ze vooral tijd besteden aan het schrijven van hun nota (Johan Vande Lanotte is dan voor een universitaire opdracht in het buitenland en hij zal van daar aan de uitwerking van de nota meewerken).

In de laatste week van juli zullen de informateurs een laatste overlegronde met de verschillende partijen organiseren.

Op basis van hun nieuwe reeks discrete politieke gesprekken zullen Didier Reynders en Johan Vande Lanotte dus verdere vooruitgang proberen te boeken in de aanloop naar de vorming van een federale regering.

Tot nog toe

  1. Tijdens hun eerste informatieweek van 30 mei tot 6 juni hadden Didier Reynders en Johan Vande Lanotte met hun gesprekspartners een algemene politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken opgemaakt.
  2. Van 7 tot 16 juni hadden ze in een tweede informatieronde die gesprekken voortgezet om de grote uitdagingen voor ons land en onze burgers verder te bepalen. De informateurs hadden in die periode een nieuwe reeks ontmoetingen met de voorzitters van alle partijen die op dat moment een rol konden spelen om te proberen een federale regering te vormen. Daarbij bleven ze rekening houden met de houdingen van de partijen tegenover elkaar. Ze spraken ook weer met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen. Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hadden in die 10 dagen met elke partij gepraat over de manier waarop ze de grootste uitdagingen voor de volgende regeerperiode inhoudelijk wil aanpakken. Over die onderwerpen en de verschillende invulling daarvan hadden ze de laatste twee weken een meer diepgaande gespreksronde met de partijen die op dit moment een rol kunnen spelen voor een regeringsvorming.
  3. De laatste 14 dagen gingen de gesprekken met die partijen over:
  • de begroting, het traject naar een evenwicht in de komende regeerperiode en de afbouw van de overheidsschuld. Bij een ongewijzigd beleid zou het begrotingstekort in 2021 11 miljard bedragen
  • het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en regering en de werkwijze en uitwerking van dat overleg
  • de arbeidsmarkt, de jobcreatie en de steun aan bedrijven, (kleine) ondernemers en starters
  • de koopkracht van onze burgers
  • het klimaat op basis van de nota van expert Jean-Pascal van Ypersele. Het energie- en mobiliteitsbeleid hangen daarmee samen
  • de armoedebestrijding, met onder andere de aanpassing van de laagste inkomens en sociale uitkeringen tot aan de armoededrempel en de toegang tot de gezondheidszorg
  • het beleid voor een aantal grote federale departementen:

o   veiligheid: justitie, politie en defensie

o   pensioenen: minimumpensioen en pensioenleeftijd

o   migratie, zowel op nationaal als op Europees vlak