Actu

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte brengen eerste verslag uit bij koning Filip

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben zonet bij koning Filip verslag uitgebracht over hun informatieopdracht, die hij hen op donderdag 30 mei toevertrouwde. De koning heeft hen gevraagd om hun werk voort te zetten en om opnieuw een verslag voor te leggen op maandag 17 juni.

Sinds vorige donderdag hebben Didier Reynders en Johan Vande Lanotte met hun gesprekspartners een eerste politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken opgemaakt. Ze hebben bij hen naar de grote uitdagingen voor ons land gepeild.

Ze praatten met de voorzitters van alle partijen die op dit moment een rol kunnen spelen om te proberen een federale regering te vormen. Daarbij hielden ze rekening met de houdingen van de partijen tegenover elkaar. Ze spraken ook met de initiatiefnemers voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen.

Naast hun politieke gesprekken hadden de informateurs contacten met vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB), werkgevers (VBO, Unizo, UCM, Agrofront), de Nationale Bank en het Netwerk tegen Armoede. Aan een eerste reeks federale overheidsdiensten (Binnenlandse Zaken en Federale Politie, Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid) vroegen ze wat voor hen de speerpunten voor de komende jaren zouden moeten zijn. Over de klimaatuitdagingen spraken ze met expert Jean-Pascal van Ypersele.

De informateurs zullen binnenkort ontmoetingen hebben met het Planbureau, le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté en le Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté.

Op basis van de politieke en economische situatie en na de ontmoetingen met de verschillende gesprekspartners stellen Didier Reynders en Johan Vande Lanotte vast dat een herhaling van een scenario zoals in 2010 en 2011 niet mogelijk is voor de vorming van een regering. In tegenstelling tot 2010 en 2014 heeft de uittredende regering in lopende zaken geen meerderheid meer in het nieuwe federale parlement. Daardoor heeft ze niet dezelfde beslissingskracht. Samen met een mogelijke economische terugval zorgt dat ervoor dat een snelle oplossing absoluut noodzakelijk is. Het besef hiervoor is sterk aanwezig bij alle politieke, economische en maatschappelijke gesprekspartners. In het belang van onze burgers, onze economie, ons land en ons internationaal imago zou zo snel mogelijk moeten worden overgegaan tot regeringsvormingsgesprekken.

De informateurs zullen hun werk in stilte voortzetten om verdere vooruitgang proberen te boeken in de aanloop naar de mogelijke vorming van een federale regering. De afgelopen week konden ze dat discreet en in een rustige sfeer doen. Ze willen hun gesprekspartners en de media daarvoor bedanken.

Persmededeling 06/06/2019