Actu

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte brengen voor tweede keer verslag uit bij koning Filip

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben zonet bij koning Filip voor de tweede keer verslag uitgebracht over hun informatieopdracht. De koning heeft hen gevraagd om hun werk voort te zetten en om opnieuw een verslag voor te leggen op maandag 1 juli.

Tijdens hun eerste informatieweek van 30 mei tot 6 juni hadden Didier Reynders en Johan Vande Lanotte met hun gesprekspartners een algemene politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken opgemaakt.

De laatste tien dagen hebben ze die gesprekken voortgezet om de grote uitdagingen voor ons land en onze burgers verder te bepalen.

Zoals ze op 6 juni hadden aangekondigd, praatten Didier Reynders en Johan Vande Lanotte eerst nog met het Planbureau, le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté en le Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté.

De informateurs hadden in de afgelopen anderhalve week een tweede reeks ontmoetingen met de voorzitters van alle partijen die op dit moment een rol kunnen spelen om te proberen een federale regering te vormen. Daarbij hielden ze opnieuw rekening met de houdingen van de partijen tegenover elkaar. Ze spraken ook weer met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen.

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben met elke partij gepraat over de manier waarop ze de grootste uitdagingen voor de volgende regeerperiode inhoudelijk wil aanpakken. Over die onderwerpen en de verschillende invulling daarvan zullen ze de komende twee weken een meer diepgaande gespreksronde starten met de partijen die op dit moment een rol kunnen spelen voor een mogelijke regeringsvorming.

Concreet zullen de gesprekken met die partijen de volgende 14 dagen gaan over:

 • de begroting, het traject naar een evenwicht in de komende regeerperiode en de afbouw van de overheidsschuld. Bij een ongewijzigd beleid zou het begrotingstekort in 2021 11 miljard bedragen
 • het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en regering en de werkwijze en uitwerking van dat overleg
 • de arbeidsmarkt, de jobcreatie en de steun aan bedrijven, (kleine) ondernemers en starters
 • de koopkracht van onze burgers
 • het klimaat op basis van de nota van expert Jean-Pascal van Ypersele. Het energie- en mobiliteitsbeleid hangen daarmee samen
 • de armoedebestrijding, met onder andere de aanpassing van de laagste inkomens en sociale uitkeringen tot aan de armoededrempel en de toegang tot de gezondheidszorg
 • het beleid voor een aantal grote federale departementen:
  • veiligheid: justitie, politie en defensie
  • pensioenen: minimumpensioen en pensioenleeftijd
  • migratie, zowel op nationaal als op Europees vlak

Op basis van hun nieuwe reeks discrete politieke gesprekken zullen de informateurs vooruitgang proberen te boeken in de aanloop naar de mogelijke vorming van een federale regering. 

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte wijzen erop dat ons land in oktober zijn begroting voor volgend jaar moet indienen bij de Europese Commissie. Dat besef leeft ook bij alle gesprekspartners. In het belang van onze burgers, onze economie, ons land en ons internationaal imago herhalen de informateurs dat zo snel mogelijk zou moeten worden overgegaan tot regeringsvormingsgesprekken.

Ze bedanken opnieuw hun gesprekspartners en de media voor de relatieve rust waarin ze hun werk de laatste tien dagen hebben kunnen doen.